Szanowni Przedsiębiorcy

Zapraszam Państwa do udziału w organizowanej już po raz 16-ty konferencji szkoleniowej pt.:

„Sukcesja majątku firmowego”.

Najbliższe szkolenie kierujemy w szczególności do właścicieli jednoosobowych działalności
gospodarczych.

Podczas spotkania omówimy następujące zagadnienia biznesowe:

 1. Regulacje majątkowe – sposoby ograniczenia odpowiedzialności majątkowej właściciela
  działalności gospodarczej za zobowiązania firmy.
 2. Sukcesja majątku firmowego – zmiana pokoleniowa, następstwo prawne, sprzedaż
  przedsiębiorstwa – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.
 3. Planowanie spadkowe – rozwiązanie i likwidacja firmy jako następstwo śmierci
  właściciela działalności gospodarczej. Prawa i obowiązki spadkobierców.
 4. Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie. Wyceny, roszczenia
  i spłaty pomiędzy spadkobiercami. Podatki i inne zobowiązania finansowe.

(czytaj więcej)

Szkolenie zostanie przeprowadzone w następujących miastach:
– w Katowicach w dniu 09.04.2015 (czwartek);
– w Gliwicach w dniu 14.04.2015 (wtorek);
– w Bielsku-Białej w dniu 16.04.2015 (czwartek).

Prosimy o wybór dogodnego terminu.

Recepcja konferencji czynna będzie od godz. 9.30. W przerwie poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt zł 00/100 gr) brutto/osobę (w tym VAT 23%).Płatność po szkoleniu, przelewem, po otrzymaniu faktury.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie prosimy przesłać: na adres e-mail: mariusz.romanczyk@romanczyk.com.pl lub sukcesjamajatku@gmail.com,lub faksem na numer: (32) 255 42 81.

Z poważaniem,

Mariusz Romańczyk

Mariusz Romańczyk

Pobierz:

Zaproszenie

Zgłoszenie

———————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo

Naszą działalność rozumiemy jako wsparcie dla przedsiębiorców. Kierujemy ją do właścicieli firm, wspólników spółek, udziałowców spółek kapitałowych.

Każde przedsiębiorstwo wymaga podjęcia co najmniej trzech bardzo poważnych zadań:

 1. Wytworzyć oraz utrzymać wartość i zysk;
 2. Określić pozytywny plan działania w sytuacjach krytycznych i „nieprzewidywalnych”, np. śmierć właściciela – wspólnika (akcjonariusza);
 3. Przekazać właściwą wartość biznesu następnym pokoleniom.

Jako przedsiębiorcy codziennie podejmujemy kluczowe biznesowe decyzje. Pracownicy, produkcja, sprzedaż, finanse, kredyty, leasing itd. – to ryzyka naszej działalności firmowej. Jednak prawie nie dopuszczamy do siebie myśli, że nagłe zdarzenie losowe może przerwać, znacznie skomplikować, a nawet uniemożliwić dalsze, sprawne działanie przedsiębiorstwa.

Jeden z moich przyjaciół zwykł mawiać: „Wszystko jest niemożliwe … dopóki się nie wydarzy”. Dlatego jesteśmy zwolennikami uprzedniego przewidywania i podejmowania pozytywnych działań. Zapobiegania, redukcji, eliminacji zagrożeń. Co pozytywnego ma się wydarzyć? Co uchroni moją firmę przed likwidacją lub znaczącym pogorszeniem jej stanu? Co zabezpieczy przedsiębiorców, wspólników oraz ich spadkobierców.

Łączę wyrazy szacunku,

Mariusz Romańczyk